JAK OBJEDNÁVAT?

Přes internet: www.cegv-cassiopeia.cz (kde naleznete potřebné instrukce) 

JAK OBJEDNÁVAT?

 1. Vyberte si program z naší nabídky.
 2. Pod popisem programu najdete formulář, kam je třeba doplnit důležité údaje, které nám pomohou najít pro vás vhodný termín realizace.
 3. Klikněte na tlačítko PŘEJÍT K OBJEDNÁNÍ. Pokud jste nějaké políčko přeskočili, nepustí vás systém dál, pokud je vše v pořádku, můžete nyní vyplnit údaje o objednávající osobě a škole.
 4. Níže najdete rekapitulaci vybraného programu a informací k němu. Pokud se vám podařilo omylem zadat objednávání více programů, tak je prosím smažte a nechte tam jen jeden.
 5. 1.) V horní části webové stránky kliknete na záložku „objednávací systém“.
  2.) Vyberte, pro jakou věkovou skupinu chcete objednávat, a klikněte na příslušnou záložku.
  3.) Vyberte konkrétní program z nabídky, klikněte na „detaily + objednání“
  4.) Po prostudování informací o programu klikněte na „objednat“.
  5.) Vyplňte jednoduchý formulář s kontakty a klikněte dole na „uzavřít“.
  6.) Zkontrolujte údaje o objednávce a dejte „odeslat“.
  7.) Stejným způsobem objednejte v případě zájmu i další výukové programy.

Po objednání vás bude kontaktovat lektor/-ka výukového programu, domluví s vámi konkrétní termín a organizační záležitosti.  Prosíme, omluvte dlouhou dobu vyřizování objednávek na začátku školního roku.

PODMÍNKY A DOPORUČENÍ

Zrušení dohodnutého termínu školou: nejpozději týden předem (u terénních programů s ohledem na počasí i v den plánovaného konání). V případě rušení termínů méně než týden předem nebo nedostavení se bez zrušení termínu neúčtujeme storno poplatky, způsobené komplikace však zohledňujeme při příštím objednávání. Možným řešením za akutních situací je účast jiné třídy z vaší školy na programu.

Zrušení dohodnutého termínu Cassiopeiou: je možné v případě náhlé indispozice lektora, nebo v případě jiné potřeby po dohodě s objednávajícím. Za zrušený termín navrhneme náhradní termíny.

Cena programu

zahrnuje náklady na práci lektora (vlastní výuka, přípravné činnosti, organizační činnosti a komunikace, odborné a metodické aktualizace, cestovní náklady) a provozní náklady organizace nezbytné k zajišťování výuky.

Ceny uvedené v naší nabídce jsou konečné v případě, že je program realizován na území města České Budějovice, v místě dostupném MHD Č. Budějovice, nebo na přírodní lokalitě. Je-li program realizován ve škole mimo dosah MHD České Budějovice, jsou ceny uvedené v této nabídce pouze orientační. Reálná cena může být stejná nebo vyšší na základě individuálního vyhodnocení časové a finanční náročnosti dopravy a charakteru objednávky. V rámci organizačních domluv vám rádi pomůžeme najít optimální řešení.

Účast pedagoga: Doprovázející pedagog zodpovídá po celou dobu konání programu za bezpečnost a chování žáků.

Vybavení žáků: Do našich učeben není dovolen vstup v botách (doporučujeme vzít s sebou přezůvky, několik párů můžeme zapůjčit). Případné další požadavky na vybavení vám sdělí lektor/-ka během organizačních domluv.

Před objednáním zvažte, že výukový program:

 • může přinést trvalejší efekt při vhodném provázání s ostatní výukou (lektoři vám rádi poskytnou doplňující náměty, odkazy na didaktické materiály apod.)
 • je vzhledem k použitým metodám organizován relativně volněji, nečekejte absolutní klid ve třídě
 • vyžaduje čas, uvedený v anotaci (krácení je zpravidla na úkor kvality)
 • u skupin s problematickým chováním doporučujeme konzultovat výběr programu s lektory, docílíte tím většího prožitku a dopadu pro danou skupinu