Výukový program je promyšlený celek na sebe navazujících učebních aktivit, které vedou účastníky k osvojování konkrétních znalostí, dovedností či vhledů. Lektor(ka) při něm využívá rozmanité učební metody, které účastníky aktivizují, a naplňují úsloví „škola hrou“. Uvádí činnosti, pomáhá žákům s řešením úkolů, organizuje sdílení výsledků, diskusi, doplňuje informace. V naší praxi dbáme na pestrost a vyváženost programů střídáním aktivit přemýšlivých, prožitkových, tvořivých, hravých, soutěživých a pohybových.  Žáci se věnují připraveným činnostem individuálně, v malých skupinách i společně.

Výukové programy probíhají v prostorách ekocentra Cassiopeia nebo u vás ve škole nebo na konkrétních místech v přírodě. Doba trvání se pohybuje od 1 hodiny (pro MŠ) po celý vyučovací den (programy v přírodě) až několik dnů (pobytové programy).

V naší nabídce najdete výukové programy s environmentální tematikou, s řadou přesahů do dalších oblastí vzdělávání. Učitelé je využívají (nejen) v rámci environmentální výchovy, která je dnes nedílnou součástí školního vzdělávání. Naše výukové programy absolvuje každoročně více než 15 000 účastníků.

Hlavním cílem  výukových programů je vytvářet u dětí předpoklady pro environmentálně odpovědné jednání, jako je silný pozitivní vztah k přírodě, informovanost v environmentálních tématech, osvojení etických zásad i praktických dovedností. Specifickým cílem venkovních programů je oslovit děti přírodou, přesvědčit je o tom, že stojí za to být v přírodě, pozorovat, zkoumat, hrát si, představovat jí dalším lidem. K tomu nám slouží osobní zaujetí přírodou ve spojení s pedagogickou zkušeností a přírodovědnými znalostmi. Kontaktujeme děti s přírodou pomocí pozorovatelských a badatelských úkolů, her, smyslově – prožitkových aktivit. Vytváříme dětem příležitosti k emocionálnímu propojování s přírodou, k hlubšímu porozumění přírodním jevům, chápání souvislostí, v nichž jednotlivé faktické znalosti nabývají smyslu.

Nabídku výukových programů můžete podrobně prozkoumat tady.

Výukové programy pro českobudějovické školy finančně podporuje statutární město České Budějovice. Výukové programy pro ostatní jihočeské školy jsou podpořené ze zdrojů Jihočeského kraje prostřednictvím sítě Krasec nebo z Národního programu životní prostředí v rámci projektu „Škola hrou s Cassiopeiou 2022-4„.