Klima a my

110.00

Popis

Délka programu: 3 hod, listopad–duben
Cena za žáka: 110 Kč, min. 1 650 Kč za skupinu
Pro třídy: 8. 9. SŠ

Klimatická změna je rubem jedné etapy vývoje lidské civilizace. Budeme-li k sobě poctiví a otevření, můžeme využít její řešení ve svůj prospěch.

Na úvod žáci zkoušejí přiřazovat technologické „vymoženosti“ na časovou osu od poloviny 19. století po současnost. Vymezíme si tím éru fosilních paliv. Poté pracujeme s výroky o klimatu – žáci si osvojí správnou interpretaci pojmu klimatická změna a zjistí, proč jsou výroky pronášené mezi lidmi i v médiích často zavádějící. Přiřazováním odpovědí na základní otázky o klimatické změně k modelovým postavám zkoumáme různé postoje ve společnosti. Po krátké exkurzi do klimatologických dat napodobujeme hrou skleníkový efekt. Pomocí kvízové hry žáci poznávají vliv konkrétních lidských činností na klima a praktická řešení na úrovni společnosti i jednotlivce. Nejdůležitějším bodem programu je vždy diskuse.

Tip: Vyzkoušejte s dětmi také simulační hru „Jak se žije v Podnebíně“, při které budou v roli místních zastupitelů řešit adaptační opatření ke zmírnění dopadů klimatické změny na život v obci.

 

misto

Cassiopeia ČB, Škola

mesic

Leden, Únor, Březen, Duben, Listopad, Prosinec

Vaše požadavky pro realizaci programu:
This field can't be Empty
This field can't be Empty
This field can't be Empty
This field can't be Empty
This field can't be Empty
This field can't be Empty