Změny klimatu

150.00

Popis

Délka programu: 4 hod, listopad–duben
Cena za žáka: 150 Kč, min. 2250 Kč za skupinu
Pro třídy: 8. 9. Sš

O čem to bude: Co znamenají pojmy „změny klimatu“ a „globální oteplování“? Jaké hlavní otázky jsou s nimi spojené? Jak na ně odpovídají různé názorové skupiny ve společnosti? Jak rozlišit informace „k věci“ od nepoučeného „tlachání“? Jakými metodami vědci zkoumají klima? Jaké příčiny klimatických změn jsou ve hře a jaké následky lze očekávat? Čím ovlivňuje klima lidská civilizace? Co může udělat jednotlivec pro snížení emisí skleníkových plynů?

Jak to bude probíhat: převážně metodami aktivního učení – budeme pracovat s výroky, obrázky, mediálními sděleními a vyzkoušíme si řízenou diskusi.

Vaše požadavky pro realizaci programu:
This field can't be Empty
This field can't be Empty
This field can't be Empty
This field can't be Empty
This field can't be Empty
This field can't be Empty