Ze života stromu

160.00

Popis

Délka programu a období realizace: 4 hod., listopad–duben
Cena za žáka: 160 Kč, min. 2400 Kč za skupinu
Pro třídy: 3. 4. 5.

 Společně projdemeživotem stromu od narození po stáří. Na úvod čteme fiktivní rozhovor 4 stromů o tom, jak tvořit semena, aby se dostala na místa vhodná k vyklíčení (4 děti čtou role, ostatní hádají, kdo je kdo). Experimentujeme s letem semínek javoru a zkoušíme přiřazovat obrázky stromových „miminek“ k dospělým stromům. Poté napodobujeme hrou životadárné děje ve stromech – proudění vody z kořenů nahoru, uvolňování kyslíku, spojování oxidu uhličitého s vodou. Další část věnujeme starým stromům a jejich významu pro živočichy. Zkoušíme přiřazovat živočichy ke krátkým básničkám o soužití se stromy, hrou zkoumáme věk dožití různých druhů stromů. V rámci projektového dne půjdeme alespoň na 1 vyučovací hodinu ven (zahrada, pak, jakékoliv místo se stromy).

Vaše požadavky pro realizaci programu:
This field can't be Empty
This field can't be Empty
This field can't be Empty
This field can't be Empty
This field can't be Empty
This field can't be Empty