Ze života stromu

150.00

Popis

Délka programu a období realizace: 4 hod., listopad–duben
Cena za žáka: 150 Kč, min. 2250 Kč za skupinu
Pro třídy: 3. 4. 5.

O čem to bude: Jak různé druhy stromů usilují o zajištění potomstva, jak vypadají jejich „miminka“, jak kořeny stromů spolupracují s  houbami; jak to, že voda teče tělem rostlin vzhůru; jaké „zázraky“ se odehrávají v listech, jak to vypadá uvnitř kmene stromu, jak vznikají pozoruhodné tvary stromů, kdy strom dodává do ovzduší kyslík a kdy se stává nejlepším „domovem“ pro různé živočichy.

Jak na to půjdeme: pomocí her, činností s obrázky i s textem, zviditelňování neviditelného, krátkých videí a dobře mířených otázek. V malých skupinkách, ve dvojicích, individuálně i všichni společně.

 

Vaše požadavky pro realizaci programu:
This field can't be Empty
This field can't be Empty
This field can't be Empty
This field can't be Empty
This field can't be Empty
This field can't be Empty