Zahrada zblízka

160.00

Popis

Délka programu a období realizace: 4 hod., březen – červen

Cena za žáka: 160 Kč, min. 2400 Kč za skupinu

Pro třídy: 5. 6. 7.

Děti budou od základních poznatků o pěstování rostlin vedeny k hlubšímu zamyšlení a pohledu na zacházení s půdou, rostlinami a organismy, které se na ně vážou. Samy si vyzkouší výsev a rozmnožování rostlin řízkováním.

Vaše požadavky pro realizaci programu:
This field can't be Empty
This field can't be Empty
This field can't be Empty
This field can't be Empty
This field can't be Empty
This field can't be Empty