Za tajemstvím zahrady

160.00

Popis

Délka programu a období realizace: 4 hod., březen – červen

Cena za žáka: 160 Kč, min. 2400 Kč za skupinu

Pro třídy: 1. 2. 3. 4.

Děti budou pozorovat, zažijí a naučí se základní děje v zahradě, potažmo v přírodě. Dozví se, co rostliny potřebují, jaké jsou vztahy mezi rostlinami, živočichy a živly v zahradě blízké přírodě. To vše formou smyslového vnímání, pohybových her i praktických činností. Na závěr si samy zasejí semínka k dalšímu pozorování. 

Vaše požadavky pro realizaci programu:
This field can't be Empty
This field can't be Empty
This field can't be Empty
This field can't be Empty
This field can't be Empty
This field can't be Empty