Společenský hmyz

160.00

Popis

Délka programu a období realizace: 4 hod., září – říjen, duben – červen

Cena za žáka: 160 Kč, min. 2400 Kč za skupinu

Pro třídy: 1. 2.

Děti se nejdříve zamyslí nad živočišnou říší a jejím základním dělením. Postupně se dostaneme ke hmyzu a povíme si, co je pro něj typické. Pak se zamyslíme nad tím, jaká zvířata žijí ve společenstvích a jak to v nich funguje, uvědomíme si i hmyz, který takto žije – jako zástupce vybereme včely a mravence. Děti se ve skupinách zamyslí nad tím, čím se tyto dva druhy liší a co mají naopak společného, své myšlenky pak odprezentují před ostatními. V další části se budeme pomocí her věnovat vývoji včel a mravenců, jejich rolím ve společenství a komunikaci. V třetí hodině si děti samy vytvoří mraveniště. Poslední hodina je věnována pohybovým aktivitám ideálně venku, kdy si děti na vlastní kůži vyzkouší náročnost práce včelek létavek, budou lovit potravu a spolupracovat jako mravenci. Nakonec budou mít děti možnost samostatně sledovat zástupce hmyzí říše pomocí krabičkových lup.

Vaše požadavky pro realizaci programu:
This field can't be Empty
This field can't be Empty
This field can't be Empty
This field can't be Empty
This field can't be Empty
This field can't be Empty