Řeka čaruje

110.00

Popis

Délka programu a období realizace: 2,5 – 3 hod., září, duben – červen

Cena za žáka: 110 Kč, min. 1 650 Kč za skupinu
Pro třídy: 2. 3. 4. 5.

Tekoucí voda je tvořivý živel. Neustále mění svůj tok, ovlivňuje okolí a utváří prostředí pro živočichy, rostliny a další organismy.

Program začíná u Velkého jezu na řece Malši. Na úvod děti sestavují klíčová slova o řece z písmen dopsaných k obrázkům říčních živočichů. Připravíme se tím na pozdější pozorování. Pod jezem lovíme a pozorujeme larvy chrostíků, jepic a další bezobratlé živočichy tekoucích vod. V aleji u široké zátoky děti nalévají vodu do koryt vytvarovaných v hlíně, pozorují při tom vznik říčních ramen a ostrovů, sílu tekoucí vody aj. Kolem bahnitého přítoku s vodními plži projdeme k nejstaršímu stromu u řeky. Řešením pozorovacích úkolů získají děti indicie k vyvození jeho přibližného věku. Program končí tam, kde z podzemí vyvěrá železitá voda, víří písek v malé studánce a hlubokým korytem odtéká do řeky.

misto

Terén

mesic

Duben, Květen, Červen, Září

Vaše požadavky pro realizaci programu:
This field can't be Empty
This field can't be Empty
This field can't be Empty
This field can't be Empty
This field can't be Empty
This field can't be Empty