Řeka čaruje

160.00

Popis

Délka programu a období realizace: 4 hod., září, duben – červen

Cena za žáka: 160 Kč, min. 2400 Kč za skupinu
Pro třídy: 2. 3. 4. 5.

Tekoucí voda je tvořivý živel. Neustále mění svůj tok, ovlivňuje okolí a utváří prostředí pro živočichy, rostliny a další organismy.

Program začíná u Velkého jezu na řece Malši. Na úvod děti sestavují klíčová slova o řece z písmen dopsaných k obrázkům říčních živočichů. Připravíme se tím na pozdější pozorování. Pod jezem lovíme a pozorujeme larvy chrostíků, jepic a další bezobratlé živočichy tekoucích vod. V aleji u široké zátoky děti nalévají vodu do koryt vytvarovaných v hlíně, pozorují při tom vznik říčních ramen a ostrovů, sílu tekoucí vody aj. Kolem bahnitého přítoku s vodními plži projdeme k nejstaršímu stromu u řeky. Řešením pozorovacích úkolů získají děti indicie k vyvození jeho přibližného věku. Program končí tam, kde z podzemí vyvěrá železitá voda, víří písek v malé studánce a hlubokým korytem odtéká do řeky.  Na zpáteční cestě si můžeme zahrát hry ze života vodních živočichů.

Vaše požadavky pro realizaci programu:
This field can't be Empty
This field can't be Empty
This field can't be Empty
This field can't be Empty
This field can't be Empty
This field can't be Empty