Putování přírodou České republiky

160.00

Popis

Délka programu a období realizace: 4 hod., listopad–duben

Cena za žáka: 160 Kč, min. 2400 Kč za skupinu
Pro třídy: 4. 5. 6. 7.

Členitá krajina s různými nadmořskými výškami, tvary terénu i horninami – to jsou skvělé předpoklady pro rozmanitost živé přírody. Záleží však na tom, zda jí dokážeme chránit.

Na úvod programu si vytvoříme v učebně stanoviště, mezi kterými budou děti ve skupinách „putovat“ s pracovním listem. Na každém stanovišti jsou obrázky a další pomůcky k řešení úkolů na jedno z těchto témat: Co je a není součástí naší přírody, jak se příroda mění s nadmořskou výškou, jak horniny ovlivňují vzhled krajiny, jak členitost krajiny přispívá k rozmanitosti života, které ekosystémy vyžadují lidskou péči, jak se vyvíjí příroda na opuštěných místech. K úkolům se poté společně vrátíme, vyvodíme si poznatky a zahrajeme doprovodné hry.

Druhá část projektového dne se odvíjí od didaktické hry pro malé skupiny, při které děti osídlují různé ekosystémy živočichy a rostlinami a losují události, které vedou ke vzniku, zániku nebo poškození ekosystémů. Výsledkem hry je přežití nebo nepřežití každého druhu. Hra trvá cca vyučovací hodinu a vede k porozumění příčin úbytku druhů a uvědomění si významu chráněných území. Nakonec si ukazujeme příklady chráněných území s různými ekosystémy, pracujeme s mapou chráněných území ČR, zorientujeme se v systému chráněných území od přírodních památek po národní parky.

Vaše požadavky pro realizaci programu:
This field can't be Empty
This field can't be Empty
This field can't be Empty
This field can't be Empty
This field can't be Empty
This field can't be Empty