Putování přírodou České republiky

150.00

Popis

Délka programu a období realizace: 4 hod., listopad–duben

Cena za žáka: 150 Kč, min. 2250 Kč za skupinu
Pro třídy: 4. 5.

O čem to bude: Co všechno můžeme objevit v naší přírodě, jak se mění s nadmořskou výškou, jak horniny ovlivňují vzhled krajiny, které organismy obývají různá stanoviště, jak lidské činnosti ovlivňují rozmanitost přírody, které ekosystémy vyžadují lidskou péči, jak se vyvíjí opuštěné pole nebo rybník, proč se vyhlašují chráněná území.

Jak na to půjdeme: Na šesti stanovištích žáci v  malých skupinách řeší úkoly s pomocí obrázků, přírodnin a pracovního listu. Následuje sdílení odpovědí a vyvození poznatků. Poté hrajeme didaktickou hru „Přežití v krajině“ a věnujeme se dalším rozvíjejícím aktivitám.

Vaše požadavky pro realizaci programu:
This field can't be Empty
This field can't be Empty
This field can't be Empty
This field can't be Empty
This field can't be Empty
This field can't be Empty