ODPADOVÍ DETEKTIVOVÉ – projektový den

120.00

Popis

ODPADOVÍ DETEKTIVOVÉ – projektový den, 4.-7. tř., 120 Kč, min. 1800 Kč,  říjen–duben

Projektový den je uveden příběhem o rodině, kterou zajímá, co se děje s nepotřebnými věcmi, které putují z jejich domova. Skupiny žáků se při hře na nakupování rozhodují o tom, které výrobky si „rodina odnese domů“. Děti zkoumají principy skládkování, spalování,  třídění, recyklace, znovuvyužívání a předcházení odpadu. Trénují své komunikační a rozhodovací schopnosti, využívají analytického myšlení, sumarizují výhody a nevýhody, rozvíjejí rovněž schopnost dramatizace a využití fantazie. Po absolvování první části programu skupiny opět nakupují, ale tentokrát jsou postaveny před úkol nakoupit na základě nabytých informací tak, aby byl nákup pokud možno co nejpříznivější pro životní prostředí. Program vrcholí výrobou vlastního papíru ze starých novin. Žáci pracují při výrobě ve skupinách a každý si z programu odnese vlastnoručně vyrobený list papíru jako ukázku možného znovuvyužití odpadů. Projektový den probíhá pouze v našich učebnách.

Není skladem