NEMUSÍ PRŠET, JEN KDYŽ KAPE I. a II. – projektový den

300.00

Popis

NEMUSÍ PRŠET, JEN KDYŽ KAPE  I. a II. – projektový den, 5.-8. tř., 300 Kč, min. 4500Kč+materiál, 1. program zahrada ekocentra Cassiopeia, 2. program školní zahrada 

Projekt je zaměřený na praktické poznávání možností zadržování vody v sídelní zeleni. Skládá se ze dvou na sebe navazujících dopoledních bloků. První blok probíhá v ukázkové přírodní zahradě ekocentra Cassiopeia. Druhý blok probíhá na školní zahradě s odstupem min. 2  a max. 12 týdnů. 

Nemusí pršet, jen když kape I. je interaktivní program, zaměřený na objevování různých způsobů zachytávání a zadržování vody. Probíhá v ukázkové přírodní zahradě s permakulturními prvky, v sídle ekocentra Cassiopeia. Obsahuje cvičné plánování zahrady s ideálním systémem zachytávání vody za pomoci praktických karet. Program v dětech probouzí uvědomění, že voda je nádherná, že ji dokážeme zachytit, zadržet, zasáknout a nechat ji dělat co umí – dávat život. Témata dětem přibližujeme pomocí her jim srozumitelnou formou s přiměřenými zjednodušeními problematiky a s využitím příkladů z naší zahrady. Před programem třída pod vedením svého pedagoga vyplňuje ve skupinách pracovní listy potřebné k úspěšné realizaci programu. Výstupem prvního programu je návrh konkrétního opatření, které by třída ráda uskutečnila na školní zahradě nebo na jiné ploše zeleně (se souhlasem vlastníka). 

Nemusí pršet, jen když kape II. navazuje na první program a umožňuje žákům uplatnit získané poznatky v praxi. Před programem žáci pod vedením svého pedagoga vyplňují ve skupinách pracovní listy, které jim pomohou v hledání dostupných zdrojů potřebných pro budování opatření. Informace předají lektorovi a společně domluví postup. Vlastní realizace proběhne pod vedením lektora. Konkrétní opatření jsou založená na vytipování jakékoli co nejvýše položené zpevněné plochy, z níž je možné jímat dešťovou vodu (střecha, stříška, cesta) a na promyšlení a kombinování různých možností využití této vody – např. užitková voda, zálivka, vodní prvek, herní prvek, tůňka, biotop pro rostliny a živočichy, experimentální pohon na výrobu elektrické energie, pomůcka při výuce apod. Druhým typem opatření, které si může třída vybrat, zpracovat a naplánovat je objevování různých možností, čím mulčovat rostliny v zahradě (aby byla zadržena vlhkost a nebylo třeba tolik zalévání) – děti dělají srovnávací pokusy a zaznamenávají, jaký materiál se k čemu lépe hodí a jak funguje v porovnání s holou půdou. Lektor zůstává s pedagogem v kontaktu i po realizaci opatření a je k dispozici pro konzultace ohledně následné údržby vybudovaného opatření. Charakter opatření se odvíjí od možností pozemku školy i od finančních zdrojů využitelných pro budování opatření, ale je možné volit i prakticky beznákladová opatření (jak je patrné z výše napsaného). 

Není skladem