Lesní stezka

160.00

Popis

Délka programu a období realizace: cca 4 hod.,září, říjen, duben–červen
Cena za žáka: 160 Kč, min. 2400 Kč za skupinu
Pro třídy: 2. 3. 4. 5.

Pomocí průzkumných aktivit, pozorování a her se propojíme s dostupným lesem ve vašem okolí.

O čem to bude: Které stromy rostou v lese a podle čeho je poznáme? Co můžeme zjistit o přítomnosti živočichů, i když se nám neukazují? Jaké vztahy mají mezi sebou stromy, houby a další tvorové v lesním ekosystému? Co je v lese „od přírody“ a co je výsledkem lesního hospodaření člověka? Co dělat, abychom z lesa měli nejen dřevo, ale i dobré prostředí pro ochranu přírody a klimatu? Co všechno může v lese stát za povšimnutí a vzbudit zájem dětí. Program je variabilní podle lokality, ročního období a věku dětí.

Vaše požadavky pro realizaci programu:
This field can't be Empty
This field can't be Empty
This field can't be Empty
This field can't be Empty
This field can't be Empty
This field can't be Empty