Jak si voda hraje s kameny (Vyšebrodsko)

2,250.00

Popis

Délka programu a období realizace: cca 14 hod, květen – červen
Cena za žáka: orientačně 2250 Kč  (zahrnuje lektorné, ubytování a stravu)
Pro třídy: 4. 5.

Orientační program:

  1. den: údolí Menší Vltavice a vodopády sv. Wolfganga – historicko přírodovědný a prožitkový program, který začíná a končí u žst. Vyšší Brod, klášter. Atraktivní, náročnější terén, organizované vstupy do balvanitého řečiště, délka trasy max. 6 km. Děti zjistí, jak mniši přivedli vodu z potoka do kláštera, k čemu sloužily zvláštně opracované kameny u potoka, prozkoumají zdejší horninu a její nerosty, objeví rostliny a živočichy typické pro podhorské údolí. Horní úsek cesty vede podél kaskádovitých vodopádů. Cesta tam i zpět vlakem 2 zastávky, odjezd po 13. hodině, návrat před 18. hodinou. Dopolední program v místě ubytování dle času příjezdu. Možnost návštěvy Vyšebrodského kláštera (není součástí programu).
  2. den: Čertovy proudy a Čertova stěna – po 9. hodině cesta vlakem do zast. Čertova stěna, prožitkově přírodovědný program v údolí Vltavy pod Čertovou stěnou. Atraktivní, náročnější terén, organizované vstupy do balvanitého řečiště. Děti přijdou na to, jak stará je Vltava, jak vznikalo její údolí a kamenná moře ve svazích, jak se balvany dostaly do koryta, jak se v nich vytvořily prohlubně. Prozkoumají mikrosvět na povrchu balvanů, pojmenují „přírodní sochy“ a sestaví básničku o vodě – hudebníkovi. Odpoledne se přesuneme místním busem z Loučovic 1 zastávku k vyhlídce nad Čertovou stěnou, odtud pěšky po červené do Vyššího Brodu. Návrat vlakem nejpozději před 18. hodinou. Celková délka denní trasy do 10 km.
  3. den dopoledne: závěrečný program v okolí místa ubytování (údolí Větší Vltavice), opakovací aktivity, získávání indicií k nalezení „pokladu“.

Ubytování: penzion Herbertov (http://www.penzionherbertov.cz/cs/), v chatkách se 2 pokoji a soc. zařízením. V areálu je možné využít ohniště, koupání u břehu řeky.

Strava: snídaně, obědy a večeře v místě ubytování (obvykle začínáme i končíme obědem). Na druhý den místo oběda cestovní balíček.

Doprava: Na místo a zpět lze dojet vlakem z Č.B. (zastávka Herbertov 200 m od penzionu).

Vaše požadavky pro realizaci programu:
This field can't be Empty
This field can't be Empty
This field can't be Empty
This field can't be Empty
This field can't be Empty
This field can't be Empty