Jak se žije v Podnebíně

160.00

Popis

Délka programu a období realizace: 4 hod, celoročně

Cena za žáka: 160 Kč, min. 2 400 Kč za skupinu

Pro třídy: 7. 8. 9., SŠ

Jak se žije v Podnebíně je simulační hra o dopadech klimatické změny a o adaptačních opatřeních na místní úrovni. Žáci a studenti se stanou zástupci obce Podnebín, kteří ji připravují na měnící se podnebí – povodně, sucha, tropické teploty aj. V obci je třeba zajistit příjemný a bezpečný život i finanční stabilitu. Hráči se každý rok rozhodují, zda a do jakých adaptačních opatření jejich obec bude investovat. Poté sledují, jestli jim opatření pomohlo vyrovnat se s dopady klimatické situace, které však nelze předvídat. Cílem hry je představit, jak obce mohou reagovat a adaptovat se na negativní dopady klimatické změny.

Vaše požadavky pro realizaci programu:
This field can't be Empty
This field can't be Empty
This field can't be Empty
This field can't be Empty
This field can't be Empty
This field can't be Empty