Cesta do země bludiček

160.00

Popis

Délka programu: cca 3 hod.
Cena za žáka: 160 Kč, min. 2 400 Kč za skupinu
Pro třídy: 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. SŠ

Exkurze do národní přírodní rezervace Červené Blato v CHKO Třeboňsko. Hlavním tématem programu je ekosystém rašeliniště.

Na trase naučné stezky se věnujeme pozorovatelským, badatelským i smyslovým aktivitám, při kterých děti zjistí: za jakých podmínek a z čeho se tvoří rašelina, jak dlouho se rašeliniště vyvíjelo, jak rašelinná půda ovlivňuje druhové složení rostlinného a živočišného společenstva, pro které druhy je rašeliniště nenahraditelné, jakou roli hraje přírodní rašeliniště v koloběhu vody a ochraně klimatu, čím se liší přírodní les v rezervaci od hospodářských lesů v okolí, jak dřívější ruční těžba ovlivnila dnešní stav rašeliniště, co se smí a nesmí v rezervaci, i co je na Blatě červené. Vyvoláme malé „zemětřesení“, objevíme přírodní repelent, vzácný druh borovice, rostlinu s květy jako vata i tajemná místa z pohádek o bludičkách.

Na místo nejezdí hromadná doprava. S dětmi z 2. stupně lze dojít od vlakové zastávky Petříkov (a zpět, celková délka pěší trasy cca 11,5 km).

 

 

misto

Terén

mesic

Květen, Červen, Říjen

Vaše požadavky pro realizaci programu:
This field can't be Empty
This field can't be Empty
This field can't be Empty
This field can't be Empty
This field can't be Empty
This field can't be Empty