Badatelské dopoledne

160.00

Popis

Délka programu a období realizace: 4 hod., září – říjen, duben – červen

Cena za žáka: 160 Kč, min. 2 400 Kč

Pro třídy: 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9., SŠ

Opustíme školní lavice, ale přesto se budeme učit. Proměníme se ve výzkumníky, kteří si sami určí směr svého výzkumu. Za úkol budeme mít zjistit odpovědi na otázky, které nás budou zajímat. Tématy našich bádání budou např. voda, stromy, bezobratlí živočichové, ptáci aj. Při sběru informací pro náš výzkum se naučíme pracovat s různými badatelskými pomůckami a nástroji. Ukážeme si, jak zpracovat a vyhodnotit naše zjištění a co z nich plyne. Na závěr nás čeká společná „vědecká konference“, kde budou moci všichni prezentovat výsledky svého bádání.

BOV (badatelsky orientované vyučování) je metoda 4 badatelských kroků, kde žáci kladou otázky, formulují hypotézy, provádějí pokusy, vyhledávají a třídí informace, vyhodnocují výsledky, formulují závěry, které nakonec prezentují před ostatními.

Program se koná v Přírodní zahradě ekocentra Cassiopeia.

Vaše požadavky pro realizaci programu:
This field can't be Empty
This field can't be Empty
This field can't be Empty
This field can't be Empty
This field can't be Empty
This field can't be Empty