Cassiopeia dlouhodobě vytváří a udržuje přírodní zahradu ve svém areálu na sídlišti Vltava. Součástí zahrady jsou ukázky přírodních biotopů, ekologického pěstování rostlin, herní, prožitkové a vzdělávací prvky.
Zahrada slouží k uskutečňování environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty, k ochraně volně žijících živočichů, k relaxaci místních obyvatel a také jako inspirace pro vytváření školních i soukromých přírodních zahrad. Je certifikovaná jako Ukázková přírodní zahrada (www.prirodnizahrada.eu) i jako pozemek s prvky trvalé udržitelnosti (www.permakulturacs.cz).
V zahradě probíhají výukové programy pro školní kolektivy, semináře pro pedagogy, volnočasové aktivity pro děti i pro dospělé. V době naší přítomnosti je zahrada volně přístupná veřejnosti.

Aktuální informace o dění v zahradě najdete zde

Fotky zahrady umísťujeme na Zoneramuhttps://www.zonerama.com/prirodnizahradacb/516878