Cassiopeia dlouhodobě vytváří a udržuje přírodní zahradu ve svém areálu na sídlišti Vltava. Součástí zahrady jsou ukázky přírodních biotopů, ekologického pěstování rostlin, herní, prožitkové a vzdělávací prvky.
Zahrada slouží k uskutečňování environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty, k ochraně volně žijících živočichů, k relaxaci místních obyvatel a také jako inspirace pro vytváření školních i soukromých přírodních zahrad. Je certifikovaná jako Ukázková přírodní zahrada (www.prirodnizahrada.eu) i jako pozemek s prvky trvalé udržitelnosti (www.permakulturacs.cz).
V zahradě probíhají výukové programy pro školní kolektivy, semináře pro pedagogy, příležitostné akce (např. Den dětí). V době naší přítomnosti je zahrada volně přístupná veřejnosti.