Škola pro udržitelný život

Škola pro udržitelný život je společný program Nadace Partnerství a Střediska ekologické výchovy SEVER. Cassiopeia působí jako regionální koordinátor pro Jihočeský kraj. . Posláním programu je vzdělávání v oblasti udržitelného …