M.R.K.E.V.

M.R.K.E.V. – Metodika A Realizace Komplexní Ekologické Výchovy   M.R.K.E.V. je dlouhodobý program Sítě středisek ekologické výchovy Pavučina (dále jen SSEV Pavučina), realizovaný ve spolupráci s členskými organizacemi ve všech krajích ČR.  …