Na této stránce budete nacházet aktuální pozvánky na akce, které organizujeme pro Vás i Vaše děti. Zatím se můžete seznámit s tradičními akcemi, které probíhají především v naší přírodní zahradě.


DEN DĚTÍ – pravidelná akce probíhající v přírodní zahradě v sídle naší organizace v Č. Budějovicích. Dopoledního programu se účastní děti ze speciálních škol, odpolední program navštěvují děti (často spolu s rodiči) ve volném čase. Pro účastníky připravujeme rozmanité úkoly a hry na několika stanovištích. Program je vždy zaměřen k určitému tématu (např. v roce 2016 jsme uspořádali Den dětí „Na křídlech ptačích“). S realizací Dne dětí nám pomáhají externí spolupracovníci a dobrovolníci.

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY – pořádáme příležitostně, zpravidla 1-2 ročně. Vedoucími táborů jsou naše lektorky environmentální výchovy a vzdělávání. Z toho vyplývá tematické zaměření i vysoká úroveň propracovanosti programu, který probíhá v našem centru, v přírodní zahradě a na různých místech v přírodě poblíž Českých Budějovic.MIKULÁŠ A HODNÍ ČERTI – pravidelná akce probíhající v přírodní zahradě v sídle naší organizace v Č. Budějovicích. Dříve než nastane slavnostní okamžik příchodu Mikuláše s andělem, mohou si děti s rodiči vyzkoušet různé hrátky nejen s čerty. Mikuláš s andělem pak zdravě odmění každého, kdo řekne básničku nebo zazpívá píseň. Akce probíhá v klidné sváteční atmosféře, potichu a za lehkého osvětlení. Podáváme drobné občerstvení „domácí“ výroby.