Centrum ekologické a globální výchovy Cassiopeia dlouhodobě spolupracuje s Pedagogickou, Přírodovědeckou, Teologickou a Zdravotně sociální fakultou Jihočeské univerzity v ČB. Vytváříme pro studenty prostředí, kde mohou získávat informace a zkušenosti týkající se environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO).

V rámci spolupráce s Jihočeskou univerzitou poskytujeme tyto služby:

  • exkurze a představení činnosti CEGV Cassiopeia
  • konzultace, zapůjčování pomůcek a literatury pro studenty
  • poradenství při zpracovávání diplomových a seminárních prací
  • možnost absolvování praxí

Studenti Jihočeské univerzity nám pomáhají při zajištění a organizaci akcí pro veřejnost nebo působí jako externí lektoři environmentálních výukových programů pro základní a mateřské školy.

Naším hlavním cílem je u studentů vzbudit zájem o ekologickou výchovu a vytvořit případným zájemcům prostor, kde by se mohli realizovat.