PROJEKT „KOLEGIÁLNÍ PODPORA V SÍTI MRKVIČKA“

poslední příležitost se zapojit do inovativního projektu

přináší nový systém vzdělávání a výměny znalostí mezi kolegyněmi a kolegy v mateřských školách. Na rozdíl od běžných školení a seminářů zde probíhá přímo ve vaší mateřské škole vzájemná výměna znalostí a dovedností, a to s podporou odborného konzultanta. Usnadňuje učitelkám a učitelům práci, do budoucna šetří jejich čas a energii. A také posiluje dobré vztahy uvnitř mateřské školy. Během projektu vznikají opakovaně využitelné učební programy a pomůcky. Kolegiální podporu v síti Mrkvička organizuje Pavučina, z.s., společně s partnery v krajích v letech 2016−2019. Partnerem v Jihočeském kraji je Cassiopeia. Do projektu mohou vstoupit i školy, které nejsou registrované v síti Mrkvička.

Co vám nabízíme:

 • novou formu vzdělávání a profesního rozvoje učitelů – učení se od sebe navzájem, a to
 • s kolegyní, kterou si sama vyberete.
 • zkušenosti, dovednosti a znalosti si předáváte přímo ve své mateřské škole, nikam nemusíte chodit a jezdit, nemusíte řešit suplování.
 • k dispozici máte ještě zkušeného konzultanta ze střediska ekologické výchovy.
 • můžeme vám pomoci při tvorbě tematického dne, týdne, školy v přírodě, dlouhodobého celku apod.
 • máte možnost se zdarma účastnit odborných seminářů (s tématy zpětná vazba, plánování dlouhodobých celků, sdílení zkušeností).
 • získáte drobnou finanční odměnu ve výši 4 000 Kč

Jak se můžete zapojit?

 • ve své vlastní mateřské škole si najdu spolupracující kolegyni
 • zamyslím se, v čem se cítím dobrá a co mohu kolegyni
 • předat
 • dohodnu se s kolegyní, co bych se na oplátku já mohla naučit od ní, protože vím, že v tom je zase dobrá ona.
 • potom už spolu konzultujeme, plánujeme, vedeme výuku, dáváme si zpětnou vazbu, vytváříme dlouhodobý celek apod.
 • každá si vedeme portfolio podle předem stanovených požadavků
 • s nastavením a vlastní realizací spolupráce nám pomáhá konzultantka

Kontakt: Ing. Lenka Smržová, manažerka projektu v Jihočeském kraji, e-mail: smrzova@cegv-cassiopeia.cz, tel. 777134011


PODZIMNÍ DEN EVVO (KONFERENCE PRO PEDAGOGY MATEŘSKÝCH ŠKOL A NEJNIŽŠÍCH ROČNÍKŮ ZŠ)

Kdy: 17.10. 2018

Kde: CEGV Cassiopeia, Jizerská 4, České Budějovice (zastávka MHD: U Hvízdala, zpět Vltava)

Program konference zahrnuje představení aktuálních nabídek aktivit EVVO pro školy v Jihočeském kraji, sdílení aktuálních informací, příklady dobré praxe EVVO ve školách, praktické dílny s náměty na začleňování EVVO do školní praxe, prezentaci metodických materiálů, výukových pomůcek a publikací.

Bližší informace k seminářům a konferencím: RNDr. Eva Koutecká, koutecka@cegv-cassiopeia.cz.

Další informace najdete zde


PODZIMNÍ DEN EVVO (konference pro pedagogy jihočeských základních a středních škol)

Kdy: 14.11. 2018

Kde: CEGV Cassiopeia, Jizerská 4, České Budějovice (zastávka MHD: U Hvízdala, zpět Vltava)

Pro koho: pedagogové vyšších ročníků 1. stupně ZŠ, 2. stupně ZŠ, víceletých gymnázií

Program zahrnuje představení aktuálních nabídek aktivit EVVO pro školy v Jihočeském kraji, sdílení aktuálních informací, příklady dobré praxe EVVO ve školách, praktické dílny s náměty na začleňování EVVO do školní praxe, prezentaci metodických materiálů, výukových pomůcek a publikací.

Kontakt na organizátorku: RNDr. Eva Koutecká, koutecka@cegv-cassiopeia.cz

Další informace najdete zde


 

POZORUJ A JEDNEJ – PRAKTICKÝ PŘÍSTUP K ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVĚ (dvoudenní seminář a workshop)

 Kdy: jaro 2019 (bude upřesněno)

Kde: České Budějovice (v případě, že se najde jiný organizátor a prostor, může probíhat i jinde)

Pro koho: pro pedagogy, lektory EVVO, vedoucí volnočasových aktivit z celé ČR.

Cena: V případě získání dotace může být seminář zdarma, pokud se nepodaří získat podporu, je cena za jednoho účastníka cca 2000Kč (zahrnuje ubytování, stravování, materiály, lektorné).

Lektorky: Mgr. Tereza Velehradská, Mgr. Adéla Hrubá

Obsah semináře: Během semináře budete seznámeni se souborem inovativních výukových materiálů, na kterých pracoval mezinárodní tým odborníků ze sedmi různých evropských organizací. Seminář je pojatý jako soubor dvou jednodenních modulů s možností zúčastnit se pouze jednoho z nich dle vašeho vlastního zaměření. Každý modul se skládá z dopoledního semináře a odpoledního workshopu:

Modul I: Pozoruj a jednej – praktický přístup k environmentální výchově – představuje příklady dobré praxe z celé Evropy, jak předávat dětem základy udržitelného života. Seznámíte se s výstupy projektu, vyzkoušíte si práci s nimi a odnesete si tištěný manuál pro sdílení environmentální výchovy, zejména témat udržitelného života (permakultury) s dětmi 3-6 let a 7-12let.

Modul II: Přírodní zahrada – živá učebnice pro děti – inspirace pro plánování, tvorbu a využití školních zahrad v přírodním stylu, během odpoledního workshopu budou probíhat venkovní aktivity v přírodní zahradě.

Další informace: Seminář je určen max pro 20 lidí. Ubytování a stravování zajištěno dle poptávky. Seminář je akreditován MŠMT (jako dvoudenní, účastníci jednoho dne proto získají osvědčení bez uvedení akreditace).

Více informací na: velehradska@cegv-cassiopeia.cz