Na této stránce najdete SOUHRNNÉ INFORMACE o aktivitách ekocentra Cassiopeia pro vzdělavatele. Informace o průběhu aktuálních projektů, pozvánky na akce a další nabídky jsou ZDE

Novou metodickou příručku Hravá ekologie městské zeleně si můžete prohlížet a stahovat po kliknutí zde

Cassiopeia organizuje každoročně semináře, konference, exkurze a jiné akce v rámci dalšího vzdělávání pedagogů. Na tyto akce zveme zajímavé hosty z celé ČR, kteří se chtějí podělit o své znalosti, zkušenosti, nápady a metodické materiály k různým tématům (nejen) environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO). K pravidelným akcím patří podzimní konference EVVO pro pedagogy mateřských, základních a středních škol nebo semináře k tvorbě a využívání školních přírodních zahrad. 

V Jihočeském kraji koordinujeme systematické poskytování služeb pedagogům prostřednictvím sítí M.R.K.E.V (Metodika a realizace komplexní ekologické výchovy pro ZŠ a SŠ) a MRKVIČKA (pro MŠ). Tyto služby zahrnují mj. pravidelné rozesílky informačních a metodických materiálů do zapojených škol. Finance nezbytné pro koordinaci sítí a organizování ostatních akcí pro pedagogy získáváme z grantových zdrojů a formou zakázek.

V roce 2012 jsme realizovali projekt Podaná ruka, financovaný  ESF a Státním rozpočtem České republiky. Tento projekt vytvořil podmínky pro výrazné rozšíření a zkvalitnění spolupráce s pedagogy v Jihočeském kraji nad úroveň fungování sítí MRKEV a MRKVIČKA. Zapojené školy dostávaly zdarma čtvrtletně informační a metodické materiály, včetně námi vytvářených metodických inspiromatů k vybraným tématům EVVO. V rámci projektu proběhly dva cykly seminářů se zkušenými lektory EVVO, pořádané ve všech bývalých okresních městech Jihočeského kraje. Zorganizovali jsme exkurze s environmentální tematikou a vydali sborník příkladů dobré praxe EVVO v Jihočeském kraji. Na projekt Podaná ruka jsme navázali podobně pojatými projekty Uchopit a pochopit (2014) a Rozvinuté sítě (2015), v nichž jsme uplatnili další inovativní přístupy (dodávání námi vyrobených výukových pomůcek zapojeným školám, tvorba šablon pro interaktivní tabuli, dvoudenní setkání školních koordinátorů EVVO). V letech 2016-19 jsme se podíleli jako partnerská organizace Sítě středisek ekologické výchovy Pavučina na tříletém projektu Kolegiální podpora v síti Mrkvička. Koordinovali jsme spolupráci odborných lektorů s dvojicemi pedagogů mateřských škol v Jihočeském, Plzeňském, Karlovarském kraji a na Vysočině.

V letech 2015-18 jsme reprezentovali Českou republiku v mezinárodním projektu Children In Permaculture.  S partnery z Velké Británie, Itálie, Slovinska a Rumunska jsme vytvářeli metodické materiály pro pedagogy k tématům permakultury a udržitelného života, uspořádali jsme kurz pro vzdělavatele z ČR a mezinárodní konferenci (Praha, Toulcův Dvůr, 4.-6.5.2018). V rámci projektu byly formovány pedagogické postupy, inspirované permakulturou. Začleňování konceptu permakultury do environmentálního vzdělávání systematicky rozvíjíme v navazujících projektech Vzdělávání inspirované permakulturou (2019-21) a Využívej změnu tvořivě (2022 – 24).