Škola hrou s Cassiopeiou 2022-4

Od září 2022 realizujeme projekt „Škola hrou s Cassiopeiou 2022-4“. Cílem projektu je zlepšovat kompetence dětí, mládeže i jejich vzdělavatelů v environmentální oblasti. Projekt zahrnuje přípravu a realizaci výukových programů pro kolektivy dětí z mateřských a základních škol, ale také seminářů a workshopů pro pedagogy a lektory environmentálního vzdělávání.

Environmentální výukové programy (EVP) poskytují účastníkům prožitky, konkrétní informace i komplexní vhledy do různých témat týkajících se životního prostředí. Usilují o vytváření environmentálně příznivých dovedností, návyků a postojů pro každodenní život. Podněcují pozitivní vztah k přírodě a k aktivitám zaměřeným na její ochranu. Pedagogové je využívají k obohacení vzdělávání po obsahové i metodické stránce, i pro zlepšování vlastních kompetencí.

EVP představují obvykle zpoplatněnou, avšak prodělečnou činnost. Tento projekt umožňuje jejich spolufinancování ze státních zdrojů tak, aby byly finančně udržitelné, aniž by generovaly zisk. Spolufinancování pokrývá cca třetinu ročního objemu námi realizovaných EVP pro děti a mládež.

Aktuální nabídky seminářů a workshopů pro vzdělavatele můžete sledovat zde.

Aktuální nabídka EVP pro školní třídy je dostupná zde

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *