Hravá ekologie městské zeleně

Zeleň a voda ve městech vytváří nejen zdravější prostředí pro život lidí, ale i překvapivé příležitosti pro ochranu biologické rozmanitosti a přírodovědná pozorování. V Českých Budějovicích se o tom můžeme přesvědčit mimo jiné, když míjíme bohatě kvetoucí a „bzučící“ trávníky na plochách sečených mozaikovitě, a méně často než je obvyklé. Nebo když jdeme kolem řeky a zahlédneme, jak pod jezem číhají na svou kořist vzácní kvakoši noční a volavky stříbřité. Všímat si rozmanitých projevů přírody ve městě, rozumět tomu, co pozorujeme, a pomáhat vlastním přičiněním je velmi obohacující. V ekocentru Cassiopeia vyvíjíme různé způsoby, jak tímto oslovit a zaujmout dospělé i děti.

Během roku 2022 jsme vyvinuli a s pomocí pedagogů testovali samoobslužné programy pro školní i mimoškolní činnost s dětmi na místech s veřejnou zelení. Řešením navržených úkolů děti objevují pestrost a význam květnatých pásů, neobvyklá místa umožňující výskyt rostlin a živočichů v městské zástavbě, sledují vsakování a odtok dešťových srážek nebo rozdíly teploty vzduchu pod korunou stromu a nad zastavěnou plochou.

Nyní ekocentrum vydává metodickou příručku pro vzdělavatele „Hravá ekologie městské zeleně“. Úvodní část příručky se stručně zabývá ekologií městského prostředí.  Je zde kladen důraz na srozumitelnost, strukturovanost, plynulost textu, a příklady z místního prostředí Českých Budějovic. Texty jsou doprovázeny fotografiemi.  Většinu obsahu příručky tvoří praktická část s popisy samoobslužných terénních programů. Každá kapitola začíná krátkým příběhem ze života dětí, nebo ze života živočichů. Následuje návod pro realizaci programu, rozšiřující informace a náměty k tématu, a barevná fotografická příloha, která může sloužit též jako výuková pomůcka. Příručka byla zpracována ve formátu A4 s rozsahem 50 stran. Prošla jazykovou korekturou, grafickým zpracováním, byla vytištěna v nákladu 220 ks a nyní putuje do škol a do jiných organizací zabývajících se environmentálním vzděláváním.

Elektronická verze příručky je ke stažení po kliknutí sem.

Uvedené aktivity jsme realizovali díky finanční podpoře Ministerstva životního prostředí ČR na projekt „Zeleň jinýma očima: Hravě o sídelní zeleni a nových přístupech k její údržbě“, a finanční podpoře statutárního města České Budějovice na projekt „Hravá ekologie městské zeleně“.

Tisková zpráva ke stažení je zde.

 

                                                    

                    www.mzp.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *