Zeleň jinýma očima: vycházky s přírodovědnou hrou v Č.B.

Zeleň a voda ve městech vytváří nejen zdravější prostředí pro život lidí, ale i překvapivé příležitosti pro ochranu biologické rozmanitosti a přírodovědná pozorování. Můžete se o tom přesvědčit, když vycházku kolem Malše, Vltavy nebo do Stromovky spojíte s poznávací hrou, kterou připravili lektoři ekocentra Cassiopeia.

Všechny hry jsou založené na principu řešení úkolů spojených s pozorováním přírody a luštění tajenky, s možností vyzvednutí „pokladu“ (dřevěné medaile s gravírovaným motivem lokality) a zapsání se do návštěvní knížky. Hra „Klikatou cestou kolem divotvorných stromů“ vás provede kolem řeky Malše od Malého jezu ke Špačkům, ekologicky cenným prostředím se starými stromy, rozmanitými vodními ekosystémy a zbytky lužního lesa.  Hra „Kvetoucí trávníky ve Stromovce“ vás přivede ke květnatým pásům a dalším prvkům založeným na podporu rozmanitosti kvetoucích bylin a hmyzu v městských trávnících. Hra „Staré rameno Vltavy“ upozorňuje na zapomenutou lokalitu za Voříškovým Dvorem, která se potýká se starou ekologickou zátěží, zároveň však uchovává „paměť“ lidmi přeměněné krajiny, a při troše citlivé péče by se mohla stát novou rekreační zónou i pozorovatelnou života u vody. Návody k jednotlivým hrám s mapkami, zadáním úkolů a rozšiřujícími informacemi si můžete stáhnout kliknutím na odkazy v odstavci výše.

Tyto hry jsme pro vás připravili díky finanční podpoře Ministerstva životního prostředí ČR na projekt „Zeleň jinýma očima: Hravě o sídelní zeleni a nových přístupech k její údržbě“, a finanční podpoře statutárního města České Budějovice na projekt „Hravá ekologie městské zeleně“.

                                                    

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *