Přírodní zahrada prospívá včelám, motýlům i broukům

Ekocentrum Cassiopeia provozuje přírodní zahradu v areálu mateřské školy Jizerská v Č. Budějovicích. Zahrada reprezentuje netradiční pojetí veřejné zeleně, ve kterém je ponecháván větší prostor pro samovolné přírodní děje.

V roce 2021 jsme si objednali entomologický průzkum, abychom získali více informací o tom, jak na náš přístup k tvorbě a údržbě zahrady reagují opylovači a další skupiny hmyzu. Průzkum byl zaměřen hlavně na blanokřídlý hmyz, denní motýly a rostlinožravé brouky. Entomolog RNDr. Jiří Řehounek navštívil zahradu ve 4 termínech od června do září, s určováním odchycených druhů pomáhalo několik dalších specialistů.

A co jsme se dozvěděli zajímavého? V naší malé přírodní zahradě mezi pavilony mateřské školy bylo zaznamenáno celkem 37 druhů včel, vos a čmeláků („žahadloví blanokřídlí“). Takovou rozmanitost  považují entomologové za „úctyhodnou“. Dostali jsme však dobré tipy, jak podmínky prostředí dále zlepšovat. V zahradě se objevilo 14 druhů denních motýlů, což dokládá zvýšenou atraktivitu zahrady i pro tuto skupinu hmyzu. Většinu tvořily běžné druhy (babočky, bělásci, žluťásci aj.), byl však zaznamenán i výskyt otakárka fenyklového a vzácného bělopáska tavolníkového. Mezi býložravými brouky vyniká 19 druhů ze skupiny nosatců, včetně tří vzácných nosatčíků z rodu Aspidapion. 

Zjištěná početnost a druhová rozmanitost hmyzu v přírodní zahradě souvisí s bohatou nabídkou potravy a úkrytů. Té dosahujeme rozmanitostí pěstovaných i volně rostoucích bylin v kombinaci s keři a stromy, ručním sečením trávy a ponecháváním dočasně nesečených míst, přítomností hromádek větví z prořezávek i  ležících kusů kmenů ve stadiu rozpadu, mulčováním půdy na záhonech, kompostováním v dřevěných ohrádkách aj.

To, co může někomu na první pohled připadat jako nepořádek, má velký význam pro živočichy, kterých jinde kolem nás stále ubývá.

Entomologický průzkum byl realizován v rámci projektu „Podpora biologické rozmanitosti a zázemí pro veřejnost v přírodní zahradě ekocentra Cassiopeia. Projekt je spolufinancován Statutárním městem České Budějovice.

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *