Konference environmentálního vzdělávání pro pedagogy v Jihočeském kraji úspěšně proběhly

V listopadu 2021 jsme uspořádali pravidelné konference EVVO pro pedagogy jihočeských škol: 

  • 11.2021 od 8:30 do 15:30 konference Podzimní den EVVO pro pedagogy mateřských škol v Jihočeském kraji
  • 11.2021 od 8:30 do 15:30 konference Podzimní den EVVO pro pedagogy základních škol, středních škol a školských zařízení v Jihočeském kraji

Obě konference proběhly prezenčně v sídle ekocentra Cassiopeia. Program  konferencí byl sestaven ze tří praktických bloků a z poobědové „kavárny“ s prezentací nabídek aktivit EVVO pro školy od různých organizací. Hlavním tématem konference pro pedagogy MŠ byla tvořivá hra v environmentální výchově. Tomuto tématu se intenzivně věnuje partnerská organizace Muzeum Říčany, jejíž lektorka Petra Skřivánková vedla hlavní část programu. Lektorka pražského ekocentra Koniklec Markéta Hrnčálová vedla workshop „Se Zvědulkou za permakulturou“, ve kterém si účastníci vyzkoušeli aktivity vedoucí k osvojování environmentální etiky s malými dětmi. Lektorka ekocentra Cassiopeia Eva Šimáková vedla rukodělný workshop „Tvoříme z kartonu“, z něhož účastníci načerpali inspiraci pro opětovné využití starého kartonu pro krásné výrobky zvládnutelné s dětmi v MŠ.

Hlavním tématem konference pro pedagogy ZŠ, SŠ a školských zařízení byly hry v environmentální výchově. Hlavním hostem byla lektorka ekocentra Chaloupky Martina Munduchová, která s účastníky sehrála simulační hru „Paseka“, jejíž vznik byl inspirován kůrovcovou kalamitou na Vysočině. V odpoledním bloku pak nabídla účastníkům krátké hry s environmentální tematikou v zahradě. Lektoři ekocentra Cassiopeia Tomáš Smrž a Eva Bínová vedli zbytek programu – sehrávku simulační hry „Jak se žije v Podnebíně“ (hlavní téma adaptace obcí na klimatickou změnu), blok kratších ekoher do třídy a venkovní poznávací hry „Ptačí stezka zahradou“ a „Po stopách ježka“, založené na principu luštění tajenky z poznatků získaných průzkumem zahrady.

K oběma konferencím jsou k dispozici dotazníky od účastníků, s jednoznačným pozitivním hodnocením akcí.

 

Realizace konferencí byla podpořena Jihočeským krajem prostřednictvím Krajské sítě environmentálních center Krasec, Ministerstvem životního prostředí prostřednictvím Sítě středisek ekologické výchovy Pavučina, a Statutárním městem České Budějovice.

             

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *