Pozoruj a jednej: Jak na permakulturu s dětmi

Od září 2019 realizujeme projekt „Vzdělávání inspirované permakulturou“. Aktivity projektu vyústily do vydání metodické publikace Pozoruj a jednej: Jak na permakulturu s dětmi, a navazující kurzy pro pedagogy a další vzdělavatele.

Pozoruj a jednej: Jak na permakulturu s dětmi je praktická příručka pro učitele základních škol, mateřských škol, vedoucí volnočasových aktivit a další zájemce, kteří se při práci s dětmi věnují otázkám životního prostředí a udržitelného způsobu života. Knihu tvoří šest vzdělávacích celků („výukových plánů“), využitelných pro krátkodobou nebo dlouhodobou činnost, jejichž obsah i zpracování vychází z poznatků permakultury, představených v úvodu. Výukové plány jsou založené na příbězích, pozorování, bádání, hraní, tvoření, prožitku, jsou odzkoušené jejich autory i pedagogy. Tři z nich jsou určené pro práci s předškolními dětmi a nejmenšími školáky, další tři se hodí spíše pro práci s dětmi ve věku cca 9-13 let.

První vydání metodické příručky je vyhrazeno pro účastníky dvoudenních kurzů pro pedagogy a další vzdělavatele. Kurzy se uskuteční ve třech krajích ČR tak, aby byly dostupné širšímu okruhu zájemců:

30.9.-1.10.2021 ve Středisku ekologické výchovy a etiky SEVER Horní Maršov (Krkonoše, Královéhradecký kraj)

Pozvánka

Chci se přihlásit

15.-16.10.2021 na terénním pracovišti ekocentra Koniklec ve Vidimi (Kokořínsko, Středočeský kraj)

Pozvánka

Chci se přihlásit

25.-26.10.2021 na Rychtě Krásensko – terénním pracovišti Lipky, školského zařízení pro environmentální vzdělávání (Drahanská vrchovina, Jihomoravský kraj)

Pozvánka

Chci se přihlásit

 

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *