Nová příručka pro environmentální vzdělávání dětí ve škole i mimo školu

Od podzimu 2019 pracuje jeden z týmů ekocentra Cassiopeia na projektu „Vzdělávání inspirované permakulturou“. Vyvrcholením práce se stalo vydání nové knihy.

Pozoruj a jednej: Jak na permakulturu s dětmi je praktická příručka pro učitele základních škol, mateřských škol, vedoucí volnočasových aktivit a další zájemce, kteří se při práci s dětmi věnují otázkám životního prostředí a udržitelného způsobu života. Knihu tvoří šest vzdělávacích celků („výukových plánů“), využitelných pro krátkodobou nebo dlouhodobou činnost, jejichž obsah i zpracování vychází z poznatků permakulturypředstavených v úvodu. Výukové plány jsou založené na příbězích, pozorování, bádání, hraní, tvoření, prožitku, jsou odzkoušené jejich autory i pedagogy.

Kniha doplňuje stávající literaturu v oboru environmentálního vzdělávání o přístupy, které čerpají z permakultury. Na její tvorbě se podílelo 5 autorů dlouhodobě angažovaných v permakultuře a práci s dětmi. Každou kapitolu doprovázejí ilustrace, kopírovatelné pomůcky či pracovní listy.

První vydání v nákladu 150 ks je určeno pro účastníky kurzů pořádaných v rámci projektu, a pro potřeby projektového týmu. Dotisk plánujeme na rok 2022.

Projekt Vzdělávání inspirované permakulturou je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

     

www.mzp.cz                                                           www.sfzp.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *