Testujeme „permakulturní pedagogiku“

Od září 2019 realizujeme projekt „Vzdělávání inspirované permakulturou“. Aktivity projektu směřují k vydání stejnojmenné knihy, určené těm, kdo pracují s dětmi ve škole i mimo školu. Hlavní součástí knihy budou praktické ukázky začlenění konceptu permakultury do (environmentálního) vzdělávání. Jde o několikahodinové až celoroční vzdělávací programy, vyvinuté lektorkami a lektory z celé ČR. Tři ze šesti vzdělávacích programů jsou určené pro práci s předškolními dětmi a nejmenšími školáky, další tři se hodí spíše pro práci s dětmi ve věku cca 9-13 let.

Před zahájení práce na tvorbě knihy musí všechny vzdělávací programy projít testováním a následnou finální úpravou. Testování programů mělo probíhat již od května, je však opakovaně blokováno uzavřením či omezením provozu škol, školek a volnočasových zařízení v souvislosti s epidemií nemoci covid 19. Do konce října se naštěstí podařilo „dotáhnout“ testování celoročního programu v mateřské škole Řestoky v Pardubickém kraji, a také testování programu „Františkovy objevy“. Tento program může být využit jako náplň projektového dne na základní škole, nebo volnočasové akce pro děti cca od 9 let. Více o něm píšeme zde. Ve čtvrtek 1.10. proběhlo testování projektového dne Františkovy objevy na základní škole Cehnice na Strakonicku. Testování vedla učitelka ZŠ Mgr. Šárka Koštelová, která se předtím seznámila s metodikou projektu a konzultovala postup s autorkou programu Terezou Záleskou z ekocentra Cassiopeia. Kromě toho dala příležitost žákům nejvyšších ročníků ZŠ, kteří pomáhali s vysvětlováním úkolů na stanovištích svým mladším spolužákům. Program se odehrává venku, účastníci spolupracují v malých skupinách a postupně řeší úkoly na šesti stanovištích. Závěrečná aktivita pak slouží k evaluaci programu – tedy ke zjištění, do jaké míry program naplňuje své cíle a žáci si z něj „odnášejí“ to, co autoři zamýšleli.

U zbylých 4 vzdělávacích programů, které se mají stát součástí připravované knihy, proběhlo testování zatím jen částečně a budeme jej muset posunout v některých případech až na jaro 2021. Součástí testování všech programů je evaluace, navržená ve spolupráci s odborníkem, a zpětná vazba od pedagogů zapojených tříd. Už nyní je jasné, že testování s dětmi poskytlo všem autorům mnoho užitečných námětů, jak vylepšit metodiky a uvést je do stavu ideálního pro budoucí uživatele, zejména pro pedagogy.

                     

 

Projekt „Vzdělávání inspirované permakulturou“ je financován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí. Tvorbu a testování vzdělávacího programu „Františkovy objevy“ finančně podpořil Jihočeský kraj.

                          

www.sfzp.cz                                    www.mzp.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *