Tvoříme „permakulturní pedagogiku“

Permakultura je ucelený systém principů a praktických nástrojů, který má vést k uspokojování našich potřeb ve všech oblastech života při současné ochraně zdrojů, na nichž jsme životně závislí (voda, ovzduší, půda, potraviny i mezilidské vztahy). Nabízí srozumitelná, koncentrovanou zkušeností naplněná vodítka pro udržitelný způsob života.

Permakultura patří k tématům, na která se naše ekocentrum specializuje. Aktivitami spojenými s permakulturou přesahujeme  regionální působnost a získáváme příležitosti ke spolupráci s inspirativními osobnostmi na celostátní i evropské úrovni. Vše začalo účastí v mezinárodním projektu Children In Permaculture (childreninpermaculture.com), z něhož čerpáme podněty pro navazující projekty. Jedním z nich je projekt „Vzdělávání inspirované permakulturou„, který realizujeme od září 2019.

Hlavním podnětem pro vznik projektu Vzdělávání inspirované permakulturou byla kniha “Péče o Zemi, péče o lidi a spravedlivé dělení ve vzdělávání. Manuál pro sdílení permakultury s dětmi.” Tato kniha se stala klíčovým výstupem projektu Children In Permaculture. Obsahuje velmi kvalitní teoretickou část, ve které jsou základy permakultury aplikovány mj. do pedagogiky. Tzv. „permakulturní pedagogika“ přináší zejména trefné metafory, např. popis modelu učení slovy setí – růst – sklizeň, nebo důraz na vyváženost fyzických, emocionálních, smyslových a kognitivních podnětů při učení vyjádřený symboly rukou, srdce, očí a hlavy. Praktická část knihy však není pro české prostředí tak přínosná, jak bychom chtěli. Východiskem z této situace pro nás byl nápad vytvořit ryze českou publikaci, ve které se budeme soustředit na praktické ukázky začleňování základů permakultury do praxe environmentálního vzdělávání. Pro realizaci tohoto nápadu jsme vytvořili šestičlenný tým lektorů – metodiků, kteří vyvíjejí ukázkové vzdělávací programy podle postupů permakulturní pedagogiky.

Většina vytvářených programů je založená na příbězích, které uvádějí aktivity vedoucí k porozumění základům permakultury. Vzdělávací programy jsou určené pro práci s dětmi v základních a mateřských školách i v rámci volnočasových aktivit. Jejich obsah ladí metodici společně s podporou koordinátora projektu a připravují se na „testování“ se skupinami dětí. Na podzim 2020 přijde čas na finalizaci programů a kompletování nové knihy, která bude obsahovat kratší teoretický základ a všech šest vyvinutých programů, doplněných o další praktické náměty. S hotovou knihou pak v roce 2021 uspořádáme tři kurzy pro pedagogy a další vzdělavatele na různých místech ČR. Knihu též poskytneme kolegům z oboru  a budeme věřit, že přispěje k širšímu využití konceptu permakultury v environmentálním vzdělávání.

Projekt „Vzdělávání inspirované permakulturou“ je financován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

     

www.sfzp.cz                                 www.mzp.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *