Vzdělávání inspirované permakulturou

Od září 2019 realizujeme tříletý projekt „Vzdělávání inspirované permakulturou“. Na otázku „co je to permakultura“ existuje více odpovědí, vycházejících z různých úhlů pohledu. Pojďme si tedy vybrat tuto: Permakultura  je navrhování (trvale) udržitelných systémů ve spolupráci s přírodou. Slovo „systém“ je zde míněno obecně – můžeme si za ním představit ekosystém zahrady, stejně jako systém fungování lidské společnosti. Systémy v malém i velkém měřítku se v permakultuře snažíme navrhovat v souladu se základními etickými pravidly „péče o zemi, péče o lidi a spravedlivé dělení„, a využíváme při tom určitá vodítka (principy), vycházející z praktických zkušeností.

Permakulturní etiku a principy považujeme za skvělá východiska a inspiraci pro environmentální vzdělávání. Cílem projektu je rozvinout „permakulturou formované“ pojetí environmentálního vzdělávání a výchovy, pro nějž jsou v ČR položené základy. Navazujeme při tom na účast naší organizace v mezinárodním projektu „Children In Permaculture“ (Děti v permakultuře). V rámci projektu vznikne metodická publikace „Vzdělávání inspirované permakulturou“, na jejímž vývoji bude pracovat sedmičlenný tým, sestavený z lektorů – metodiků angažovaných v permakultuře. Stěžejní částí publikace budou praktické vzdělávací programy pro děti ze základních a mateřských škol. Tyto programy budou konzultované s pedagogy a odzkoušené s kolektivy dětí. Po dokončení publikace (v roce 2021) pak členové realizačního týmu uspořádají tři tematické kurzy pro pedagogy na různých místech ČR.

Projekt „Vzdělávání inspirované permakulturou“ je financován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

    

https://www.sfzp.cz/                               https://www.mzp.cz/

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *