Nemusí pršet, jen když kape – zachytávání vody s dětmi ve školních zahradách

V roce 2019 realizujeme s podporou MŽP projekt „Nemusí pršet, jen když kape – permakultura a voda v sídelní krajině“. Součástí projektu byl dvoudenní kurz pro vzdělavatele „Pozoruj a jednej – praktický přístup k environmentální výchově“, školení našich lektorek v oboru permakultury, příprava, realizace a metodické zpracování vzdělávacích programů pro školy.

Do projektu jsme zapojili českobudějovické ZŠ Bezdrevská a Pohůrecká a základní školu Dolní Bukovsko. Žáci, kteří se projektu účastnili, absolvovali nejprve celodopolední program v naší zahradě, který sloužil k uvědomění si problému s vodou (nejen) v sídelní krajině a získání inspirace pro jeho řešení v malém měřítku bez náročných technologií a velkých investic. V návaznosti na úvodní program se věnovali navrhování opatření na školní zahradě s využitím principů permakultury. Pro tento účel vytvořily naše lektorky Tereza Záleská a Adéla Hrubá originální výukovou pomůcku – sadu karet s vyobrazením a popisem dílčích prvků, využitelných pro navrhování funkčních systémů hospodaření s vodou. Na závěr pak žáci pod vedením lektorky vybraná opatření na školním pozemku uskutečnili.

Žáci 5. ročníku ZŠ Bezdrevská v Č. Budějovicích přišli na to, že  ke skleníku lze jednoduše přichytit okap  a vodu z něj svést do sudu. Tento jednoduchý systém pomohl při údržbě skleníku i okolních záhonů v letním období. V Dolním Bukovsku vytvořily děti s pomocí školníka jednoduchý funkční systém složený z vypouštěcí okapové klapky, sudu a nově založeného bylinkového záhonu. Žáci ZŠ Pohůrecká se nadchli pro zahradní jezírko, k němuž bude přiváděna voda z okapu. Jezírko prozatím stačili vykopat a osadit provizorní nádobou.

     

Projekt „Nemusí pršet, jen když kape – permakultura a voda v sídelní krajině“ podpořilo Ministerstvo životního prostředí ČR. Spolufinancování jeho aktivit je zajišťováno s podporou Statutárního města České Budějovice – projekt „Přírodní zahrada & environmentální výchova 2019“.

 

             

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *