Nemusí pršet, jen když kape – adaptace na klimatickou změnu nejen v naší zahradě

Naše přírodní zahrada se nachází ve vnitrobloku sídliště. Okolní asfaltové a betonové povrchy akumulují za slunečného počasí obrovská množství tepla a vytvářejí silný efekt tepelného ostrova. Podmínky pro růst rostlin pak v letních měsících připomínají Středomoří. Od roku 2015 navíc panuje v létě počasí s častým výskytem veder a nedostatkem srážek. To nás přimělo k postupné realizaci „adaptačních opatření“. Začalo to přesazováním rostlin a změnami druhové skladby na místech nejvíce ohrožených suchem. Následovalo přidávání půdy a organické hmoty v podobě listí zarývaného pod povrch. Zvyšovali jsme kapacitu nádob na zachytávání dešťové vody z vnějších okapů. I tak nám dešťová voda v létě 2018 nestačila. Proto jsme se rozhodli maximalizovat kapacitu pro její zachytávání pomocí jednoduchých, nízkonákladových opatření. Při návrhu a realizaci celého systému jsme využili nápady a zkušenosti lidí, kteří řešili stejný problém na svých pozemcích. Hlavním místem pro zachytávání se stalo venkovní schodiště s terasou na západní straně budovy. Hlavními díly jsou okapy, přichycené k zábradlí či k okenním parapetům, různé nepropustné plachty, sudy a lavory. Vodu z míst zachytávání přečerpáváme pomocí malého ponorného čerpadla do míst jejího využití.

     

Vybudovaný nízkonákladový systém zachytávání dešťové vody slouží zároveň jako výuková pomůcka v rámci projektu „Nemusí pršet, jen když kape – permakultura a voda v sídelní krajině“. Součástí projektu je dvoudenní kurz „Pozoruj a jednej – praktický přístup k environmentální výchově“, školení lektorů v oboru permakultury, příprava, realizace a metodické zpracování vzdělávacích programů pro školy. Do projektu jsme zapojili dvě základní školy z Českých Budějovic (ZŠ Bezdrevská, ZŠ Pohůrecká) a základní školu Dolní Bukovsko. Žáci, kteří se projektu účastní, absolvovali nejprve celodopolední program v naší zahradě, který sloužil k uvědomění si problému s vodou (nejen) v sídelní krajině a získání inspirace pro jeho řešení v malém měřítku bez náročných technologií a velkých investic. Na závěr programu (a ve škole) se věnovali navrhování opatření na školní zahradě s využitím principů permakultury. Pro tento účel vytvořily naše lektorky Tereza Záleská a Adéla Hrubá originální výukovou pomůcku – sadu karet „Nemusí pršet, jen když kape“. Jednotlivé karty zobrazují a popisují dílčí prvky, s jejich využitím lze navrhovat funkční systémy hospodaření s vodou. V další fázi pak žáci pod vedením lektorky navrhovaná opatření na školním pozemku uskutečňují. Na základě zkušeností vznikne během podzimu metodika pro budoucí realizace projektu.

Projekt „Nemusí pršet, jen když kape – permakultura a voda v sídelní krajině“ podpořilo Ministerstvo životního prostředí ČR. Spolufinancování jeho aktivit je zajišťováno s podporou Statutárního města České Budějovice – projekt „Přírodní zahrada & environmentální výchova 2019“.

 

            

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *