Nemusí pršet, jen když kape – dvoudenní seminář pro pedagogy “Pozoruj a jednej”

Dvojice lektorek Adéla Hrubá a Tereza Záleská připravily a vedly dvoudenní seminář podle vzoru kurzu vyvinutého v rámci projektu „Children in permaculture“. Kurz, který se uskutečnil 25.-26.4. 2019 v CEGV Cassiopeia byl zaměřen na tématiku zadržování vody ve spojitosti s permakulturou a na to, jak do tohoto tématu vtáhnout děti.  Kurz probíhal v rámci projektu “Nemusí pršet, jen když kape – permakultura a voda v sídelní krajině”, podpořeného Ministerstvem životního prostředí. Kurzu se zúčastnilo dvacet účastníků z řad pedagogů, lektorů, pedagogů volného času a dalších vzdělavatelů. Účastníci se seznámili s výstupy projektu „Děti v permakultuře“ a „Přírodní Architekti“, vyzkoušeli si práci s nimi. Dále si odnesli tištěný manuál pro sdílení permakultury s dětmi a sadu karet “Nemusí pršet, jen když kape”. V rámci kurzu proběhly venkovní aktivity v přírodní zahradě s permakulturními prvky, při kterých byly představeny konkrétní opatření na zadržování a využití vody v zahradě a některé nové byly vybudovány.

Seminář je akreditován MŠMT. Účastníci byli seznámeni se souborem inovativních výukových materiálů, na kterých pracoval mezinárodní tým odborníků ze sedmi různých evropských organizací. Kurz byl plný příkladů dobré praxe z celé Evropy, jak předávat dětem základy udržitelného života. Účastníci též obdrželi mnoho inspirace pro plánování, tvorbu a využití školních zahrad v přírodním stylu dle permakulturních principů.

Projekt „Nemusí pršet, jen když kape – permakultura a voda v sídelní krajině“ podpořilo Ministerstvo životního prostředí ČR. Spolufinancování jeho aktivit je zajišťováno s podporou Statutárního města České Budějovice – projekt „Přírodní zahrada & environmentální výchova 2019“.

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *