Přírodní zahrada pro děti

V roce 2018 realizujeme s podporou Jihočeského kraje projekt „Přírodní zahrada pro děti“, jehož cílem je  lépe využít zázemí naší zahrady pro volnočasové aktivity. Původním záměrem bylo nabídnout sérii odpoledních akcí spolu s pravidelnou činností zahradního kroužku. Vzhledem k pozdnímu termínu oznámení o přidělení dotace a nutnému krácení rozpočtu jsme se rozhodli ponechat kroužek na příští rok. V rámci projektu jsme  připravili a uskutečnili čtyři odpolední akce pro děti a jejich dospělé průvodce – Den dětí (1.6.), Vítání léta (26.6.), Vítání podzimu (21.9.) a Den stromů (22.10.) Akce se navzájem lišily organizačním pojetím – zatímco na Dni dětí, Vítání podzimu a Dni stromů nám pomáhala řada externích spolupracovníků a dobrovolníků, na Vítání léta jsme otestovali model samoobslužných stanovišť s aktivitami, které si účastníci mohli vyzkoušet bez přímé podpory lektora. Úkoly na stanovištích během akce Vítání léta vedly účastníky k seznámení se základními principy permakultury.

Na prosinec chystáme poslední letošní akci – Zamykání přírodní zahrady. Tato akce proběhne na Mikuláše, známé postavy a zvyklosti tohoto dne na ní nebudou chybět!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *