Vyšebrodsko – nová lokalita pro pobytové programy

Od začátku dubna do konce září 2018 realizujeme s podporou Jihočeského kraje projekt „Zažít, porozumět, vytvořit“, zaměřený na rozvoj regionálně ukotveného environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. Jednou z aktivit projektu je vytvoření a uskutečnění nového pobytového programu pro žáky základních škol na Vyšebrodsku. Vícedenní pobytové programy pro základní školy děláme již desátým rokem. Našim hlavním cílem je oslovit děti přírodou, přesvědčit je o tom, že stojí za to být v přírodě, pozorovat, zkoumat, hrát si, představovat jí dalším lidem. Rádi proto používáme pojem „škola hrou v přírodě.“  Účastníkům pobytových programů potřebujeme zajistit také ubytování a stravu. Spolupracujeme proto s provozovateli penzionů, rekreačních areálů a jiných zařízení v různých oblastech Jihočeského kraje.  Začínali jsme na Novohradsku, postupem času jsme rozšířili nabídku o programy na Třeboňsku, v Blanském lese, ve Slepičích horách a v České Kanadě. Po delší době se nám splnilo přání. Díky navázané spolupráci s hotelem Lesní krčma a finanční podpoře Jihočeského kraje proběhla v září premiéra pobytového programu Vyšebrodsko.

S jednou skupinou žáků 5. ročníku a jednou skupinou deváťáků jsme první den odpoledne vyrazili podél Čertových proudů – nejdivočejšího úseku řeky Vltavy, který se nachází mezi Vyšším Brodem a Loučovicemi, na území národní přírodní rezervace Čertova stěna – Luč. Jako vždy se ukázalo, že spontánní přírodou lze zaujmout i děti v pubertě tak, aby si jí užily a leccos o ní zjistily. Druhý den ráno navštívily obě skupiny významnou kulturní památku – vyšebrodský klášter.  Po zbytek dne probíhal environmentální výukový program v krajině u Vyššího Brodu. Pohybovali jsme se po okružní trase, vedoucí kolem vodopádů sv. Wolfganga a poutního místa Maria Rast am Stein, v podnětném prostředí s divokou vodou, podivuhodně tvarovanými kameny a různými stopami lidské historie. Věnovali jsme se pozorovatelským a výzkumným činnostem, ale také chůzi po balvanech, vodou, spontánnímu pohybu a objevování. Za splněné úkoly dostávaly děti předměty neznámého určení, které měly použít poslední den pobytu. Ještě předtím se za tmy vypravily s lektorkou na tajemné místo v lese pod vrcholem hory Luč. Poslední den dopoledne musely toto místo najít a zde použít nashromážděné předměty podle ukrytého návodu. Výsledné „dílo“ se vztahovalo k jednomu z hlavních témat programu – tekoucí vodě.

Po úspěšné realizaci jsme zařadili environmentální pobytový program Vyšebrodsko do nabídky pro základní školy ve školním roce 2018/19. Budeme se těšit na jaro:-)

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *