Vycházka krajinou proměn

V sobotu 23.6. uspořádalo Centrum environmentální a globální výchovy Cassiopeia vycházku pro občany města Českých Budějovic, jejímž hlavním tématem byla ekologická obnova krajiny s intenzivním zemědělským hospodařením. Vycházka byla vedena po části trasy naučné stezky „Krajinou proměn“ v okolí obce Vidov. Starosta obce Vidov ing. Tomáš Šedivý seznámil účastníky s vývojem okolní krajiny ve 20. století (intenzifikace zemědělství, scelování pozemků do velkých bloků, rušení polních cest, slepých ramen a tůní v údolní nivě Malše) a představil projekty ekologické obnovy, realizované obcí. Mezi ně patří přírodě blízká protipovodňová opatření, mokřadní biocentrum s tůněmi, obnova historické polní cesty s výsadbou stromů, maloplošné, ekologicky šetrné pěstování zeleniny, zpracování odpadu z veřejné zeleně. Účastníci měli příležitost získat řadu zajímavých informací nejen z ekologie krajiny, ale i z praxe řešení otázek životního prostředí v obci. Vycházka byla spolufinancována Statutárním městem České Budějovice v rámci projeku „Dny s Krascem“.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *