Jaro 2018 na Cassiopeie

Jaro je každročně hektické období, ve kterém probíhá největší množství akcí nejen pro děti. Začíná velikonočními programy, pro které jsme měli i letos rezervované učebny celý měsíc před Velikonocemi. Začátkem dubna (5.-6.4.) jsme uspořádali dvoudenní seminář a workshop „Pozoruj a jednej – praktický přístup k environmentální výchově“. Této akce se zúčastnilo 40 učitelů a dalších vzdělavatelů z ČR a ze Slovenska.
V dubnu jsme odučili 60 výukových programů s environmentálním zaměřením pro děti ze základních a materřských škol, z toho 12 již proběhlo mimo učebny, na venkovních lokalitách. Pomáhali jsme při realizaci Dnů Země na Dobré Vodě a v MŠ Františka Ondříčka v Českých Budějovicích.
Zároveň vrcholily přípravy na mezinárodní konferenci Children n Permaculture, kterou jsme organizovali ve spolupráci s přáteli ze Slovinska. Konference proběhla 4.-6. května v Praze, v areálu ekocentra Toulcův Dvůr a v základní škole Na Beránku. Úspěch konference byl výsledkem neúnavné práce hlavní organizátorky Terezy Velehradské, podpory lidí z mezinárodního týmu, i pozitivního naladění více než stovky účastníků z různých evropských i mimoevropských států. Více o konferenci se dočtete zde:
Od poloviny května do konce června jsme odučili 120 environmentálních výukových programů pro školní třídy, převážně venkovních. Z toho 15 progamů bylo vícedenních, uskutečněných ve spolupráci s poskytovateli ubytování a stravy na Novohradsku a na Třeboňsku. Po celé jaro jsme se věnovali také tvorbě a údržbě ukázkové přírodní zahrady v našem sídle. V červnu jsme na zahradě uspořádali dvě akce pro veřejnost (zejména pro rodiče s dětmi): Den dětí a Vítání léta. 
Během jara jsme dále pracovali na projektu „Kolegiální podpora v síti Mrkvička, který pomáhá pedagogům mateřských škol rozvíjet „know-how“ pro environmentální výchovu, a na projektu „Zažít, porozumět, vytvořit“, v němž mj. vyvíjíme nové výukové programy a pomůcky pro envronmentální výchovu žáků základních škol.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *