Children In Permaculture / Děti v permakultuře

Děti v permakultuře (CiP) je inovativní mezinárodní projekt, v rámci kterého spolupracují pedagogové a lektoři z různých zemí a organizací. Cílem projektu je zlepšit vzdělávání dětí, vzájemně se inspirovat, sdílet a syntetizovat myšlenky a zkušenosti z různých prostředí. Během projektu jsme vyvinuli, otestovali a uvedli do praxe ty nejlepší způsoby, jak zapojovat děti do permakultury. Veškeré materiály si můžete prohlédnout níže.

Na projektu spolupracuje 5 partnerských zemí: Velká Británie, Rumunsko, Česká republika, Slovinsko a Itálie.

V současnosti poskytujeme konzultační služby a nabízíme vysoce kvalitní kurzy pro pedagogy i lektory po celé Evropě.

Pořad z mezinárodní konference Children in Permaculture v jedné pražské ZŠ.

VIZE PROJEKTU DĚTI V PERMAKULTUŘE

Naší vizí pro budoucnost jsou lidé, kteří žijí v harmonii spolu navzájem i s přírodou a všechny děti mající přístup ke vzdělání založeném na etických principech Péče o Zemi, Péče o lidi a Spravedlivé dělení.

Co je permakultura?

Permakultura je systém designu pro navrhování trvale udržitelných vztahů mezi člověkem a přírodním prostředím. Permakultura využívá tři etická pravidla péče o Zemi, péče o lidi a spravedlivé dělení jako základ pro rozhodování, což je dále osvětleno v permakulturních principech a nástrojích permakulturního designu. Jakmile si tuto etiku a principy osvojíte, můžete je využít k designu jakýchkoli oblastí života. Proto zapojení permakultury do vzdělávacího systému spočívá v tom, že vidíme vše ve vzdělávacím systému permakulturní optikou a tvořivě ji aplikujeme jak při návrhu učebních prostor, v pedagogice, při tvorbě školních vzdělávacích plánů, výukových programů, tak i na společenské vztahy.

Proč předávat permakulturu dětem?

Budoucnost naší planety záleží na změně občanského povědomí, ve kterém lidé a přírodní zdroje už dále nejsou brány jako samozřejmost a využívány bez zvážení dlouhodobých dopadů. Podpora dětí, aby si od raného dětství vytvářely empatický vztah vzájemně mezi sebou i ve vztahu k přírodnímu prostředí je klíčovým krokem při formování tohoto nového povědomí.

Dětství je ideálním obdobím pro vytváření určitých základních povahových pohledů na svět včetně postoje k přírodě a sobě navzájem. Praktikování permakultury s dětmi je podporuje v učení vážit si zdrojů a v hledání kreativních způsobů, jak žít v harmonii se světem. Také jim to pomáhá vytvořit si prosperující kulturu založenou na vzájemné spolupráci, spíše než kulturu založenou na individualistickém soupeření o omezené přírodní zdroje.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *