Zažít, porozumět, vytvořit

Od začátku dubna do konce září 2018 realizujeme s podporou Jihočeského kraje projekt „Zažít, porozumět, vytvořit“, zaměřený na rozvoj regionálně ukotveného environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. Projekt je uspořádán do čtyř aktivit, z nichž každá podporuje daný záměr jiným způsobem.

Během jara jsme uskutečnili 15 jednodenních exkurzí na významné přírodní lokality jižních Čech pro žáky základních škol. Program vedený ve stylu „škola hrou“ umožnil žákům bezprostřední zážitek přírody, porozumění ekologickým zákonitostem i vlivům lidské činnosti na pozorovaný stav přírody. Jako přírodní učebna nám posloužila mimo jiné národní přírodní rezervace Řežabinec, Terčino údolí u Nových Hradů nebo okolí Dívčího kamene v CHKO Blanský les. Exkurzí se zúčastnili žáci prvního i druhého stupně základních škol z různých částí Jihočeského kraje.
Zároveň jsme začali s přípravou nové vzdělávací pomůcky pro terénní ekologii – kapesního miniatlasu „Byliny u vody“. Jde o třetí díl publikační řady, v předchozích letech jsme vydali stejně koncipované pomůcky „Lesní byliny“ a „Byliny na loukách a podél cest“. Každá z nich obsahuje fotografie více než 70 regionálně významných druhů s ekologicky zaměřenými charakteristikami v krátkých textech doplněných symboly. Hlavní využití těchto pomůcek spočívá spíše ve výzkumných činnostech, než v prostém rozeznávání druhů. Vedle využití v našich výukových programech je poskytujeme učitelům jihočeských škol.
V období letních prázdnin se věnujeme takén přípravě třídenního výukového programu Vyšebrodsko. Nový program doplní stávající nabídku pobytových programů v přírodě pro základní školy a umožní využití dalších podnětných lokalit pro environmentální vzdělávání a výchovu. Zájem škol o tyto programy meziročně stále stoupá. Pilotní realizace programu Vyšebrodsko proběhne v září.
V té době vyvrcholí také spolupráce se šesti školními třídami, které se zapojily do programu Dobrodruh – Děti a ochrana biologické rozmanitosti volně žijících druhů. Na jaře si účastníci zahráli ekologickou stolní hru „Přežití v krajině“, v níž se různé druhy živočichů a rostlin střetávají s pozitivním i negativním působením lidských činností. Hra vede k uvědomění si významu chráněných území i drobných opatření, která ve prospěch volně žijících organismů můžeme učinit třeba na školní zahradě. Ve druhé fázi proto každá třída podnikne vlastními silami jednoduché nízkonákladové opatření dle výběru žáků. Nabídku možností připravuje odborný lektor a konzultuje s pedagogy. Jedna ze zapojených skupin se rozhodla pro stavbu „hmyzího hotelu“. K tomu je zapotřebí mj. nasbírat přírodní materiály, které mohou sloužit hmyz k přezimování (např. slámu, duté stonky, dřívka a větvičky, šišky) a vybrat vhodné slunečné místo na pozemku.
Podpora projektů environmentálního vzdělávání a výchovy v Jihočeském kraji nabízí mnoho příležitostí, je však škoda krátkého realizačního období a nastavenych podmínek, obtížně zvladatelných pro neziskové organizace.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *