Vzdělávací materiály z projektu Children In Permaculture / Děti v permakultuře

Film

V rámci projektu vznikly různé filmy, jejichž cílem je inspirovat pedagogy a sdílet zkušenosti.
Toto video představuje kurzy “Děti v permakultuře” pro pedagogy a ilustruje potřebu nového vzdělávacího paradigmatu, které explicitně učí děti jak pečovat o Zemi a o sebe navzájem. Poskytuje úvod do projektu “Children in permaculture” a všech dostupných zdrojů vytvořených v rámci tohoto projektu.

Přehled zdrojů

Přehled zdrojů poskytuje komplexní soupis dostupných materiálů (webové stránky, knihy, výukové plány, písně ad.) vztahujících se k tématu, jak sdílet permakulturu s dětmi, který je soustavně doplňován a aktualizován. Součástí textu je též závěrečná zpráva a seznam zdrojů, které byly ohodnoceny jako nejužitečnější.
Kompletní dokument byl napsán v angličtině. V jazycích partnerů projektu byl vždy napsán appendix o situaci v dané zemi. V českém jazyce se jedná o “Přehled zdrojů pro zapojování dětí do permakultury”.

Odkaz na dokument.

Případové studie

V osmi případových studiích jsou zmapovány různé příklady, jak s dětmi praktikovat permakulturu. Představují širokou škálu různých možností a způsobů včetně mateřské a základní školy, ekologické farmy nebo permakulturního rodičovství. Každá případová studie obsahuje nejen popis, ale také hlavní tipy a klíčové momenty, které slouží jako vodítko a podpora pedagogům, aby využili tyto zkušenosti a mohli je aplikovat ve svých vlastních podmínkách.

Odkaz na dokument.

Manuál

Kniha “Péče o Zemi, péče o lidi a spravedlivé dělení ve vzdělávání. Manuál, jak sdílet permakulturu s dětmi” je zevrubným průvodcem, který obsahuje všechny podstatné informace, jak sdílet permakulturu s dětmi. Povzbudí pedagogy k výuce venku a inspiruje je k učení se od přírody. Obsahuje popis, jak do vzdělávání integrovat permakulturní etiku a principy, kurikulum CiP, nápady na aktivity s dětmi, výukové plány, pedagogické zásady, hlavní tipy pro pořádání akcí s dětmi a další informace. Jde o průkopnickou knihu, která skrze permakulturní optiku přináší inspiraci k udržitelnému způsobu vzdělávání vycházejícího z potřeb dětí.

Plakát
Appendix Jak být inspirací

Kurikulum

Kurikulum pro Děti v permakultuře (CiP) rámcově zahrnuje všechny oblasti permakultury pro děti. Jde o inovativní návrh vzdělávacího plánu, protože podobně dosud nebyl formulován
a dává jasnou představu, co je z pedagogického hlediska vhodné pro dvě různé věkové skupiny. Kurikulum CiP bylo vytvořeno tak, aby poskytovalo komplexní přehled permakultury pro děti v plném rozsahu. Témata byla vybírána, aby přinášela dětem radost, byla zajímavá a smysluplná, aby umožnila dětem porozumět světu přírody a více se s ním sžít.

Odkaz na dokument.

Databáze aktivit

Databáze obsahuje několik stovek nápadů na aktivity s dětmi (příběhy, písně, hry a další aktivity), které se týkají různých okruhů permakultury. Zatímco část těchto aktivit byla zahrnuta do manuálu pro pedagogy, mnohem více je možné najít zde v anglickém jazyce.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *