Přírodní zahrada pro děti

V roce 2018 realizujeme s podporou Jihočeského kraje projekt „Přírodní zahrada pro děti“, jehož cílem je  lépe využít zázemí naší zahrady pro volnočasové aktivity. Původním záměrem bylo nabídnout sérii odpoledních akcí spolu s pravidelnou činností zahradního kroužku. Vzhledem k pozdnímu termínu oznámení o přidělení dotace a nutnému krácení rozpočtu jsme se rozhodli ponechat kroužek na příští rok. V rámci projektu jsme v červnu připravili a uskutečnili dvě odpolední akce pro děti a jejich dospělé průvodce – Den dětí (1.6.) a Vítání léta (26.6.) Akce se navzájem lišily organizačním pojetím – zatímco na Dni dětí nám pomáhala řada externích spolupracovníků a dobrovolníků, na Vítání léta jsme otestovali model samoobslužných stanovišť s aktivitami, které si účastníci mohli vyzkoušet bez přímé podpory lektora. Úkoly na stanovištích vedly k seznámení se základními principy permakultury.

Na podzim chystáme v zahradě ještě tři akce. O jejich termínech a zaměření vás budeme včas informovat.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *