Snadné cesty k přírodě – učíme učit venku

Pomůžeme vám objevit, co všechno nabízí příroda v blízkém okolí vaší školy. Inspirujeme vás k využití nalezených podnětů ve výuce.

Které organismy, přírodní děje a zákonitosti tu můžeme s dětmi pozorovat a zkoumat? Které lidské činnosti stojí za pozorovaným stavem přírody? Jakými metodami to můžeme dětem přiblížit?

Projekt probíhá formou 2-3 hodinových terénních workshopů pod vedením zkušených lektorů environmentálního vzdělávání a výchovy. Výstupy jsou zaznamenány v elektronickém Inspiromatu. Výběr lokalit i počet uskutečněných workshopů závisí na dohodě. Doporučujeme min. 2 workshopy v rozdílných obdobích roku. Součástí projektu může být také ukázkový program pro školní třídu. Projekt vznikl a byl pilotně realizován v roce 2015 s podporou MŽP.

Cena: 3000 Kč / 1 workshop. Usilujeme o získání podpory z dotačních nebo sponzorských programů.

Kontakt: Mgr. Tomáš Smrž, smrz@cegv-cassiopeia.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *