Objevování blízkého – projekt místně zakotveného učení

S vaší školní třídou se vydáme na 2-3 vycházky do přírody v dostupném okolí školy. Vytvoříme dětem příležitost pro intenzivní prožitek „domovské“ přírody, pro poznávání živých organismů, které jí obývají, přírodních dějů, které se tu odehrávají, pro porozumění vlivu člověka na její utváření a momentální stav. Na základě získaných prožitků, poznatků a zkušeností děti interpretují místní přírodu (např. jiným třídám, partnerské škole, rodičům, veřejnosti) metodami, které si samy zvolí. Hlavním cílem projektu je emocionální i rozumové propojení dětí s přírodou, probuzení zájmu o přírodu a vnímání přírody jako hodnoty, kterou stojí za to chránit. Projekt vznikl a byl pilotně realizován v letech 2010-12 z prostředků Evropského sociálního fondu.

Projekt realizujeme pro žáky od 3. ročníku ZŠ.

Realizace dlouhodobých projektů vyžaduje vyšší finanční vstupy, proto usilujeme o podporu z dotačních nebo sponzorských programů. Cena projektu pro jednu třídu činí 10 000 Kč, zahrnuje veškerou přípravu, organizaci a realizaci uvedených aktivit.

Kontakt: Mgr. Tomáš Smrž, smrz@cegv-cassiopeia.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *