Děti a ochrana biologické rozmanitosti volně žijících druhů

Projekt přibližuje dětem ochranu biologické rozmanitosti od teoretických poznatků přes přímou zkušenost k praktické aplikaci. Skládá se ze tří částí: výukového programu, založeného na ekologické simulační hře, exkurze do maloplošného chráněného území, a realizace jednoduchých, nízkonákladových opatření na školním pozemku (např. úkryty pro drobné živočichy, výsadba ptačích keřů a motýlích rostlin, vyvěšování budek, založení květnaté loučky, vymezování koutků divočiny…) Žáci si uvědomí, jak různé lidské činnosti ohrožují nebo naopak chrání volně žijící organismy a zjistí, co mohou sami podniknout v jejich prospěch. Projekt vznikl a je pilotně realizován v roce 2018 s podporou Jihočeského kraje.

Projekt realizujeme pro žáky od 4. ročníku ZŠ.

Realizace dlouhodobých projektů vyžaduje vyšší finanční vstupy, proto usilujeme o podporu z dotačních nebo sponzorských programů. Cena projektu pro jednu třídu činí 8 000 Kč, zahrnuje veškerou přípravu, organizaci a realizaci uvedených aktivit, včetně materiálních nákladů.

Kontakt: Mgr. Tomáš Smrž, smrz@cegv-cassiopeia.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *