Škola pro udržitelný život

Škola pro udržitelný život je společný program Nadace Partnerství a Střediska ekologické výchovy SEVER. Cassiopeia působí jako regionální koordinátor pro Jihočeský kraj. .

Posláním programu je vzdělávání v oblasti udržitelného rozvoje a zapojení veřejnosti do konkrétních akcí směřujících ke zlepšení životního prostředí.

Program je realizován prostřednictvím praktických malých praktických projektů, zaměřených na zkvalitnění života místní komunity, environmentální výchovu, vzdělávání a osvětu. Do těchto projektů musí být aktivně zapojeni žáci, hlavní výstupy mají sloužit nejen škole, ale i místní veřejnosti. Projekty jsou schvalovány na základě odborného posouzení, poté mohou být školám poskytnuty finanční prostředky na realizaci plánovaných výstupů. Více informací na www.skolaprozivot.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *